OFERTA

Home / OFERTA

Kursy kat.AM,A1,A2,A,B,BE,C,CE,D

Warunkiem zapisania się na kurs prawa jazdy jest uzyskanie PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK), który bezpłatnie otrzymamy w Starostwie Powiatowym  pok. 12
Dokumenty potrzebne do uzyskania PROFILU KURSANTA:

 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 na 4,5 mm (jak do dowodu osobistego)
 • orzeczenie lekarskie (  badanie można wykonać poczas spotkania organizacyjnego u nas w Ośrodku)
 • wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w Starostwie Powiatowym)
 • zgoda rodziców (jeżeli osoba jest niepełnoletnia)

Kurs kategoria B; 
Kurs kat. AM,A1,A2,A
Kurs kategoria C,C+E,D,T, BE

Kurs można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem wymaganych prawem lat życia. Kat. B – 18. lat
Wykłady odbywają się w zależności od ustaleń z grupa  kursdantów od godz. 16.00 do godziny 20.00, ( trwają 30 godzin)
Następnie rozpoczynamy zajęcia praktyczne, które dostosowane są indywidualnie do Państwa wolnego czasu.
W cenie kursu:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktycznych ( kat. B), godzina zajęć teoretycznych równa się 45 minut a zajęć praktycznych 60 minut.
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp przez internet do dodatkowego e-kursu
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • dostęp do sali komputerowej 
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny bez dodatkowych kosztów

 

U nas w Ośrodku NIE MA UKRYTYCH DOPŁAT!!!

Kurs kategorii BE;

Kurs rozpocząć może osoba posiadająca kategorie B prawa jazdy.
Szkolenie odbywa się busem z przyczepą dwuosiową identyczną jak na egzaminie państwowym. 
W cenie kursu:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych i 15 godzin praktycznych, godzina zajęć teoretycznych równa się 45 minut a zajęć praktycznych 60 minut.
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • egzamin wewnętrzny praktyczny (brak egzaminu teoretycznego również w WORD)

Zajęcia teoretyczne i praktyczne dostosowane są indywidualnie do Państwa wolnego czasu.

Kurs kategorii C;

Kurs rozpocząć może osoba posiadająca kategorie B prawa jazdy, trzy miesiące przed ukończeniem 21 roku życia albo w wieku 18 lat, posiadająca kurs Kwalifikacji Wstępnej, który moze ukończyć w naszym OSK.
Szkolenie odbywa się pojazdem ciężarowym MAN 12-240 spełniajacy warunki techniczne i wyposażenia określone stosownym rozporzadzeniem
W cenie kursu:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktycznych, godzina zajęć teoretycznych równa się 45 minut a zajęć praktycznych 60 minut.
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do sali komputerowej 
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

Zajęcia teoretyczne i praktyczne dostosowane są indywidualnie do Państwa wolnego czasu.

Kurs kategorii CE;

Kurs rozpocząć może osoba posiadająca kategorie C prawa jazdy, trzy miesiące przed ukończeniem 21 roku życia albo w wieku 18 lat, ale po wcześniejszym odbyciu Kwalifikacji Wstępnej.
Szkolenie odbywa się pojazdem ciężarowym MAN 12-240 z przyczepą ciężarową typu TANDEM.
W cenie kursu:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych i 25 godzin praktycznych, godzina zajęć teoretycznych równa się 45 minut a zajęć praktycznych 60 minut 
 • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • egzamin wewnętrzny praktyczny


Zajęcia teoretyczne i praktyczne dostosowane są indywidualnie do Państwa wolnego czasu.

 

UWAGA!!! Kategoria prawa jazdy C, CE nie upoważnia do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego, oprócz prawa jazdy należy odbyć Kwalifikacje Wstępna albo Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną w zależności od posiadanego wieku. Kwalifikację Wstępną można odbywać równocześnie z kursem prawa jazdy. 
Kwalifikację Wstępną odbyć można u nas w Ośrodku Zapraszamy!!! 

Więcej informacji w zakładce SZKOLENIA.

 

 

 

www.000webhost.com