SZKOLENIA

Home / SZKOLENIA

Kierowca zawodowy

Jesteśmy jedynym ośrodkiem szkolenia w powiecie Nowodworskim posiadającym zezwolenie Wojewody Pomorskiego na szkolenie kierowców zawodowych!!!

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU:

 • Szkolenie okresowe 35 godzin
 • Kwalifikacja wstępna 280 godzin
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona 140 godzin
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
 • Czas pracy kierowcy
 • Obsługa tachografu cyfrowego

 

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe zastąpiło przeprowadzane do 2010 roku kursy dokształcające na przewóz rzeczy/osób. Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenia okresowe raz na pięć lat.

Kierowca odbywa szkolenie okresowe tylko dla jednej grupy kategorii  (czyli dla grupy C/C1/C+E/C1+E lub dla grupy D/D1/D+E/D1+E). Szkolenie okresowe trwa 35 godzin.

Dla kogo szkolenie okresowe?

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D, D1+E lub D+E do dnia 10 września 2008 roku oraz kategorii C1, C, C1+E lub C+E przed 10 września 2009 roku zobowiązani są do odbycia szkolenia  okresowego.

Termin pierwszego szkolenia, a co za tym idzie wymiana prawa jazdy, uzależniony jest daty uzyskania uprawnień na określone kategorie.  Uwaga data uzyskania uprawnień nie jest datą zdania egzaminu!!!. Daty należy szukacz w kolumnie 10 prawa jazdy, gdzie na wysokości odpowiedniego uprawnienia wpisywany jest dzień uzyskania prawa jazdy. W kolumnie 11 prawa jazdy znajdziemy natomiast zapisy dotyczące ograniczeń. U zawodowego kierowcy będzie figurowała data ważności badań lekarskich i psychologicznych. W kolumnie 12 powinien znaleźć się kod wskazujący na spełnienie warunków, które zostały postawione zawodowym kierowcą. Będzie to kod 95, po której znajdzie się kropka i data ważności uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy.

 

Kategorie Data uzyskania uprawnień Data uzyskania wpisu do prawa jazdy
C1,C,C1+E,C+E   do 31.12.1980 do 10.09.2010
C1,C,C1+E,C+E   od 01.01.1981 do 31.12.1995 do 10.09.2011
C1,C,C1+E,C+E   od 01.01.1996 do 31.12.2000 do 10.09.2012
C1,C,C1+E,C+E   od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2013
C1,C,C1+E,C+E   od 01.01.2006 do 10.09.2010  do 10.09.2014
D1,D,D1+E,D+E od 01.01.1981 do 31.12.1990 do 10.09.2010
D1,D,D1+E,D+E od 01.01.1991 do 31.12.2000  do 10.09.2011
D1,D,D1+E,D+E od 01.01.2001 do 31.12.2012 do 10.09.2012
D1,D,D1+E,D+E od 01.01.2006 do 10.09.2010 do 10.09.2013

 

Po ukończeniu szkolenia kierowca musi zrobić badania lekarskie i  badania psychotechniczne. Uwaga bardzo ważna jest kolejność najpierw szkolenie okresowe, dopiero później wykonuje się badania lekarskie!!!

 

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna to szkolenie dla osób, które chcą pracować w transporcie drogowym a uprawnienia do prowadzenia pojazdów zdobyły:

 • Kategorie C (albo C1) po 10 września 2009
 • Kategorie D (albo D1) po 10 września 2008

Kwalifikacja wstępna (pełna) obowiązuje osoby w wieku 18-21 lat na kategorie C, C+E , oraz w wieku 21-23 lata na kategorie D, D+E, które chcą pracować bez ograniczeń tonażowych.

Na pełną wersje kwalifikacji wstępnej składa się 280 godzin zajęc dydaktycznych ( 260 godzin teoretycznych, 20 godzin praktycznych w czym 16 godzin jazdy w ruchu miejskim i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które mogą być zastąpione 2 godzinami jazdy na symulatorze).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona obowiązuje osoby, które ukończyły 21 lat na kategorie C, C+E , oraz  23 lata na kategorie D, D+E.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona składa się 140 godzin zajęc dydaktycznych ( 130 godzin teoretycznych, 10 godzin praktycznych w czym 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które mogą być zastąpione 1 godziną jazdy na symulatorze).

Osoby młodsze także mogą skończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną, jednak wiąże się to z ograniczeniami :

 • Kategoria C, C+E -osoba prowadzić będzie mogła tylko pojazdy odpowiednie dla kategorii C1, C1+E. Prowadzenie pojazdów bez ograniczeń możliwe by było dopiero po ukończeniu 21 lat i nie ma tu znaczenia że osoba posiada kategorie C, C+E prawa jazdy, ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przed ukończeniem 21 roku życia nakłada ograniczenie takie jak dla kategorii C1, C1+E.
 • Kategoria D, D+E – osoba prowadzić będzie mogła tylko pojazdy odpowiednie dla kategorii D1, D1+E i to wyłącznie wówczas gdy, przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50km. Prowadzenie pojazdów bez ograniczeń możliwe by było dopiero po ukończeniu 23 lat i nie ma tu znaczenia że osoba posiada kategorie D, D+E prawa jazdy, ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przed ukończeniem 23 roku życia nakłada ograniczenie takie jak dla kategorii D1, D1+E.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest przeznaczona dla osób, które potrzebują w swojej pracy uprawnień zarówno na pojazdy ciężarowe (kat. C) jak i na autobusy (kat. D), a uprawnienia zdobyły po 10 września 2009 (kategoria C, C1) lub po 10 września 2008 (kategoria D,D1). Warunkiem do odbycia kwalifikacji wstępnej uzupełniającej jest wcześniejsze ukończenie kwalifikacji wstępnej pełnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na inną grupę kategorii.

Czyli jeżeli osoba ukończyła kwalifikację wstępną pełną albo przyspieszoną na kategorie C,C1,C1+E,C+E to może zrobić kwalifikację wstępną uzupełniającą dla kategorii D,D1,D1+E,D+E.  Jeżeli ma zrobioną kwalifikację wstępna pełną lub przyspieszoną na kategorię D,D1,D1+E,D+E to może odbyć kwalifikację uzupełniającą na kategorię C,C1,C1+E,C+E.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca trwa 70 godzin dydaktycznych (w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych), dotyczy osoby w wieku 18-21 dla kategorii C, C+E, oraz 21-23 lata dla kategorii D, D+E.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona jest przeznaczona dla osób, które potrzebują w swojej pracy uprawnień zarówno na pojazdy ciężarowe (kat. C) jak i na autobusy (kat. D), a uprawnienia zdobyły po 10 września 2009 (kategoria C, C1) lub po 10 września 2008 (kategoria D,D1). Warunkiem do odbycia kwalifikacji wstępnej uzupełniającej jest wcześniejsze ukończenie kwalifikacji wstępnej pełnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na inną grupę kategorii.

Czyli jeżeli osoba ma zrobią kwalifikację wstępną pełną albo przyspieszoną na kategorie C,C1,C1+E,C+E to może zrobić kwalifikację wstępną uzupełniającą dla kategorii D,D1,D1+E,D+E.  Jeżeli ma zrobioną kwalifikację wstępna pełną lub przyspieszoną na kategorię D,D1,D1+E,D+E to może odbyć kwalifikację uzupełniającą na kategorię C,C1,C1+E,C+E.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona trwa 35 godzin zajęć dydaktycznych ( w tym 33 zajęć teoretycznych i 2 godzin zajęć praktycznych) dotyczy osób w wieku powyżej 21 lat na kategorie C, C+E oraz powyżej 23 lat na kategorie D, D+E.

Osoby młodsze także mogą skończyć kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną, jednak wiąże się to z ograniczeniami :

 • Kategoria C, C+E -osoba prowadzić będzie mogła tylko pojazdy odpowiednie dla kategorii C1, C1+E. Prowadzenie pojazdów bez ograniczeń możliwe by było dopiero po ukończeniu 21 lat i nie ma tu znaczenia że osoba posiada kategorie C, C+E prawa jazdy, ukończenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przed ukończeniem 21 roku życia nakłada ograniczenie takie jak dla kategorii C1, C1+E.
 • Kategoria D, D+E – osoba prowadzić będzie mogła tylko pojazdy odpowiednie dla kategorii D1, D1+E i to wyłącznie wówczas gdy, przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50km. Prowadzenie pojazdów bez ograniczeń możliwe by było dopiero po ukończeniu 23 lat i nie ma tu znaczenia że osoba posiada kategorie D, D+E prawa jazdy, ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej przed ukończeniem 23 roku życia nakłada ograniczenie takie jak dla kategorii D1, D1+E.
www.000webhost.com